สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
29/09/2017
มูลนิธิเอเอฟเอโอ มีความประสงค์จะขอรับบริการงานสอบบัญชีงบการเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการโลก (Global Fund) - SHIFT Program ปีที่ 1 (ระยะเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560) โดมีกำหนดการยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพรชัย 02-023-0966

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand