สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
28/09/2017
ในโอกาสครบรอบ 10 ปีสมาคม TA ***** คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ***** จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “ก้าวสู่ทศวรรษที่สอง สมาคม TA : รับมือภาษีใหม่ และ E Tax Invoice” ***** ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร (เยื้องสนามม้านางเลิ้ง) ***** วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.15 น. วิทยากร : อ.ธงชัย ยางงาม ** ฟรีเฉพาะสมาชิก ** CPD : ผู้ทำ/CPA อื่น ๆ 3 ชม.

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand