สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
09/02/2017
หลักสูตร "ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร" รุ่นที่ 4(2560) (1 กรกฎาคม 2560 - 24 กันยายน 2560) นับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับ ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเภทอื่น ๆ จำนวน 96 ชั่วโมง - รหัสหลักสูตร 6007-06-016-001-01 ค่าอบรม 37,500 บาท สมาชิกสมาคม 34,000 บาท (พิเศษชำระเงินภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2560 ส่วนลด 5,000 บาท)

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand