สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
10/11/2018
งานสานสัมพันธ์ 4 สมาคม ครั้งที่ 2(2561) - สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย - สมาคมสำนักงานบัญชีไทย - สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย - สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี สมาชิกสมาคม TA ลงทะเบียนได้เวบไซต์สมาคม www.taxauditor.or.th (ร่วมงานทั้งตลอดรายการ (ภาคกลางและภาคตอนเย็น) รับส่วนลด 200 บาท)

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand