สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
16 มิถุนายน 2561
ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ สมาคม TA : กฎหมายภาษีใหม่ ๒๕๖๑ และ ทิศทางมาตรฐานบัญชี SMEs รุ่นที่ 2 ------- วันที่ 16-17 มิ.ย. 61 --โรงแรมเอเชีย สถานี BTS ราชเทวี กทม. --บุคคลทั่วไป 4,000.- (ชำระเงินภายใน 1 มิ.ย. 61 -พิเศษ 3,650.-) --สมาชิกสมาคม 2,850.- (ชำระเงินภายในวันที่ 1 มิ.ย. 61 -พิเศษ 2,500.-) **รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ***ราคาสมาชิกต้องมีสถานภาพถึง 31 ธ.ค. 61*** กรณีใช้คูปองส่วนลด 200 บาทสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ต้องชำระเงินภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น)
สถานที่:    โรงแรมเอเชีย สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี
วันที่อบรม:    16 มิถุนายน 2561 - 17 มิถุนายน 2561      เวลา:   08.00 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    8 มิถุนายน 2561  เปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    2,850 ฿ 2,500 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    4,000 ฿ 3,650 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand