สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
20 มกราคม 2561
ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ สมาคม TA : กฎหมายภาษีใหม่ ๒๕๖๑ และ ทิศทางมาตรฐานบัญชี SMEs รุ่นที่ 1 ------- วันที่ 20-21 ม.ค. 61 --โรงแรมเอเชีย สถานี BTS ราชเทวี กทม. --บุคคลทั่วไป 4,000.- (ชำระเงินภายใน 8 ม.ค. 61 -พิเศษ 3,650.-) --สมาชิกสมาคม 2,850.- (ชำระเงินภายในวันที่ 8 ม.ค. 61 -พิเศษ 2,500.-) **รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ***สมาชิกต้องมีสถานภาพถึง 31 ธ.ค. 61*** กรณีใช้คูปองส่วนลด 200 บาทสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ต้องชำระเงินภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น)
สถานที่:    โรงแรมเอเชีย สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี
วันที่อบรม:    20 มกราคม 2561 - 21 มกราคม 2561      เวลา:   08.00 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    12 มกราคม 2561  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    2,850 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    4,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand