สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
2 กันยายน 2560
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “รวมพลคนที่ปรึกษา Tax Advisor 2017” @ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี ======================== วันเสาร์ที่ 2 - อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 *****เทคนิคการอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ *****เทคนิคการอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง *****คดีภาษีที่ฟ้องได้โดยไม่ต้องผ่านการอุทธรณ์ *****มุมมองต่อข้อหารือ หรือแนววินิจฉัยที่แตกต่าง ภายใต้กฎหมายเดียวกัน *****ข้อควรทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายของที่ปรึกษากฎหมายภาษี
สถานที่:    โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
วันที่อบรม:    2 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560      เวลา:   09.30 - 13.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    28 สิงหาคม 2560  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    4,000 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    6,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand