สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
15 ตุลาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี สถานีรถไฟฟ้า(MRT สายสีม่วง) บางกระสอ
สถานที่:    โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี สถานีรถไฟฟ้า(MRT สายสีม่วง) บางกระสอ
วันที่อบรม:    15 ตุลาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560      เวลา:   08.00 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    30 กันยายน 2560  เปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    0 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    1,605 ฿ 1,605 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand