สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
17 มิถุนายน 2560
"มาตรฐานบัญชีธุรกิจSMEs กับกฎหมายภาษีปี 2560" รุ่น 2 --วันที่ 17-18 มิ.ย. 60 --โรงแรมเอเชีย สถานี BTS ราชเทวี กทม. --บุคคลทั่วไป 4,000.-(ชำระเงินภายใน 5 มิ.ย. 60 -พิเศษ 3,650.-) --สมาชิกสมาคม 2,850.-(ชำระเงินภายในวันที่ 5 มิ.ย. 60 -พิเศษ 2,500.-) ***รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ****สมาชิกต้องมีสถานภาพถึง 31 ธ.ค. 60**** --นับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง --ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA 12.30 ชม. รหัสหลักสูตร 4-0005-0014 --ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 9.30 ชม.-กำลังดำเนินการ
สถานที่:    โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
วันที่อบรม:    17 มิถุนายน 2560 - 18 มิถุนายน 2560      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    10 มิถุนายน 2560  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    2,850 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    4,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand