สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
5 สิงหาคม 2560
"มาตรฐานบัญชีธุรกิจSMEs กับกฎหมายภาษีปี 2560" รุ่น 3 -- วันที่ 5-6 ส.ค. 60 --โรงแรมเอเชีย สถานี BTS ราชเทวี กทม. --บุคคลทั่วไป 4,000.- (ชำระเงินภายใน 24 ก.ค. 60 -พิเศษ 3,650.-) --สมาชิกสมาคม 2,850.- (ชำระเงินภายในวันที่ 24 ก.ค. 60 -พิเศษ 2,500.-) ***รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว****** --นับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง --ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA 12.30 ชม. รหัสหลักสูตร 4-0005-0014 --ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 9.30 ชม. รหัสหลักสูตร 6008-06-016-004-02
สถานที่:    โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
วันที่อบรม:    5 สิงหาคม 2560 - 6 สิงหาคม 2560      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    29 กรกฎาคม 2560  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    2,850 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    4,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand